Úvod »Spreje» Kontrolní sprej na plnič Control sprej Novol 500ml černý


        

Kontrolní sprej na plnič Control sprej Novol 500ml černý

skladem

 

Výrobce: Novol
Cena v eshopu bez DPH: 116,53 Kč
Cena v eshopu s DPH (21 %):
141,00 Kč

do košíku:
  ks  

Černá, kontrolní barva ve spreji . Určená na odhalení nedostatků broušení, rychleschnoucí.

 

GHS02GHS07

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.H222: Extrémně hořlavý aerosol.H229: Nádoba je pod tlakem. Při zahřívání se může roztrhnout.Pokyny pro bezpečné zacházení:P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P251: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P260: Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle.P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC/ 122 oF.