Úvod »Spreje» Sprej bezbarvý lak lesklý akrylát 500ml


        

Sprej bezbarvý lak lesklý akrylát 500ml

skladem

 

Výrobce: Chameleon
Cena v eshopu bez DPH: 104,96 Kč
Cena v eshopu s DPH (21 %):
127,00 Kč

do košíku:
  ks  

Rychleschnoucí univerzální akrylátový čirý lak. Výsledným efektem je velmi hladký povrch. Lze použít v interiéru i v exteriéru na kov i dřevo

 

GHS02GHS07

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.H315: Dráždí kůži.H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.H222: Extrémně hořlavý aerosol.H229: Nádoba je pod tlakem. Při zahřívání se může roztrhnout.Pokyny pro bezpečné zacházení: P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm ajinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P251: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P260: Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle.P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotěpřesahující 50 oC/ 122 oF.