Úvod »Spreje» Plnič sprej Novol středně šedý 500ml


        

Plnič sprej Novol středně šedý 500ml

skladem

 

Výrobce: Novol
Cena v eshopu bez DPH: 114,88 Kč
Cena v eshopu s DPH (21 %):
139,00 Kč

do košíku:
  ks  

Jednokomponentní akrylový plnič pro aplikaci stříkací pistolí nebo sprejem. Je určen hlavně pro aplikaci na tmely a starší laky, jelikož má menší přilnavost ke kovům a kvůli absenci antikorozní ochrany. Největší výhoda plniče 1K je krátká doba schnutí (speciálně ve spreji), která urychluje dobu opravy.

 

GHS02GHS07

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.H222: Extrémně hořlavý aerosol.H229: Nádoba je pod tlakem. Při zahřívání se může roztrhnout.H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení:P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P251: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P260: Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle.P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC/ 122 oF.