Úvod »Ochranné nástřiky» UBS nástřik Presto 1l šedý


        

UBS nástřik Presto 1l šedý

skladem

 

Výrobce: Presto
Cena v eshopu bez DPH: 139,67 Kč
Cena v eshopu s DPH (21 %):
169,00 Kč

do košíku:
  ks  

Skladem

 

U vás do max 7 dnů

 

Ochrana spodku vozu proti odlétávajícím kaménkům, přelakovatelný

Ideální ochrana spodků vozu proti odlétávajícím kaménkům a korozi. Vytváří tuhou pružnou ochrannou vrstvu proti kaménkům.

Vlastnosti výrobku

• Antikorozní

• Možno lakovat

• Chrání proti kyselinám a solím

• Stálá pružnost

• Chrání proti chladu a horku


Oblasti použití

• Vozidla, karavany, cisterny, lodě, spojlery,
prahy

 

 

Výsledek obrázku pro symboly nebezpečnosti Výsledek obrázku pro symboly nebezpečnosti

 

R-vìty (úplné znìní) R 11 Vysoce hoølavý R 38 Dráždí kùži R 43 Mùže vyvolat senzibilizaci pøi styku s kùží R 51/53 Toxický pro vodní organismy, mùže vyvolat dlouhodobé nepøíznivé úèinky ve vodním prostøedí R 67 Vdechování par mùže zpùsobit ospalost a závratì S-vìty (úplné znìní) S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojù zapálení - Zákaz kouøení S 2 Uchovávejte mimo dosah dìtí S 23 Nevdechujte páry S 24/25 Zamezte styku s kùží a oèima S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice S 57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostøedí S 9 Uchovávejte obal na dobøe vìtraném místì