Úvod »Ochranné nástřiky» UBS nástřik Dinitrol 447 1l černý


        

UBS nástřik Dinitrol 447 1l černý

skladem

 

Dostupnost: K dodání do 12 dnů
Výrobce: Dinitrol
Cena v eshopu bez DPH: 172,73 Kč
Cena v eshopu s DPH (21 %):
209,00 Kč

do košíku:
  ks  

U vás do 12 dnů

 

Dinitrol 447 je rychle schnoucí ochrana karosérie na bázi kaučuku a umělých pryskyřic. Přidáním zinku dosahuje zřetelně zvýšené ochrany proti korozi. Ionty zinku zamezují případně zadržují tvoření rzi také v místech, na kterých byl ochranný film poškozen. Dinitrol 447 je prostý všech agresivních rozpouštědel, jako chlorované uhlovodíky (FCKW/CKW), estery, ketony nebo aromáty a je zvláště vhodný pro následné ošetření karosérie vozidel. Dinitrol 447 nenarušuje vrstvy PVC, neobsahuje ani asbest ani bitumen, je trvale elastický, odolný proti úderům kamení a proti soli. Po uschnutí se může přelakovat všemi běžnými laky a barvami.

 

 

Výsledek obrázku pro symboly nebezpečnosti Výsledek obrázku pro symboly nebezpečnosti Výsledek obrázku pro symboly nebezpečnosti

 

R-vìty (úplné znìní) R 11 Vysoce hoølavý R 38 Dráždí kùži R 43 Mùže vyvolat senzibilizaci pøi styku s kùží R 51/53 Toxický pro vodní organismy, mùže vyvolat dlouhodobé nepøíznivé úèinky ve vodním prostøedí R 67 Vdechování par mùže zpùsobit ospalost a závratì S-vìty (úplné znìní) S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojù zapálení - Zákaz kouøení S 2 Uchovávejte mimo dosah dìtí S 23 Nevdechujte páry S 24/25 Zamezte styku s kùží a oèima S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice S 57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostøedí S 9 Uchovávejte obal na dobøe vìtraném místì