Úvod »Ochranné nástřiky» UBS nástřik sprej Dinitrol 447 černý 500ml


        

UBS nástřik sprej Dinitrol 447 černý 500ml

skladem

 

Dostupnost: K dodání do 12 dnů
Výrobce: Dinitrol
Cena v eshopu bez DPH: 145,45 Kč
Cena v eshopu s DPH (21 %):
176,00 Kč

do košíku:
  ks  

U vás max do 12 dnů

 

Ochrana podvozků vozidel proti oštěrkování s rychlým schnutím, obsahující kaučuk a vytvářející pružný, černý nebo šedý, přelakovatelný film určený na podvozky vozidel. Odolný proti agresivním rozpouštědlům.

 

 

Výsledek obrázku pro symboly nebezpečnosti Výsledek obrázku pro symboly nebezpečnosti

 

R-vìty (úplné znìní) R 12 Extrémnì hoølavý R 20/21 Zdraví škodlivý pøi vdechování, a pøi styku s kùží R 38 Dráždí kùži R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, mùže vyvolat dlouhodobé nepøíznivé úèinky ve vodním prostøedí S-vìty (úplné znìní) S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojù zapálení - Zákaz kouøení S 23 Nevdechujte páry S 51 Používejte pouze v dobøe vìtraných prostorách S 61 Zabraòte uvolnìní do životního prostøedí. Viz speciální pokyny nebo bezpeènostní listy S 9 Uchovávejte obal na dobøe vìtraném místì S 36/37 Používejte vhodný ochranný odìv a ochranné rukavice