Úvod »Lakýrnický materiál ostatní» Odrezovač Kittfort standard 500g


        

Odrezovač Kittfort standard 500g

skladem

 

Cena v eshopu bez DPH: 56,20 Kč
Cena v eshopu s DPH (21 %):
68,00 Kč

do košíku:
  ks  

Skladem

U vás do max 7 dnů.

 

Odstraňovač rzi bezoplachový se stabilizátorem účinku vysoká účinnost při odstranění koroze.

Návod k použití: Plocha určená k odrezení se nejprve zhruba mechanicky očistí kartáčem od volně ulpívajících částic koroze a nečistot. Před použitím se roztok odrezovače promíchá. Odrezovač se nanáší nátěrem, nástřikem nebo ponorem. Při silnějším zkorodování je třeba nátěr odrezovačem 2 až 3 x opakovat. Při použití ponoru je doba aplikace 5 min. Působení odrezovače se projeví vznikem modročerného zbarvení na povrchu předmětu. Takto upravený povrch se nechá zaschnout za běžných klimatických podmínek minimálně 24 hodin, před povrchovou úpravou setřeme vzniklý bělošedý, suchý prášek hadrem a bez oplachování dále upravujeme běžnými nátěrovými hmotami.

Vydatnost: 500 g odrezovače postačí k ošetření 10-40 m? kovového povrchu. Nebezpečné látky: kyselina fosforečná min. 10%.

Odrezovač je látkou dráždivou a je zároveň hořlavinou II. třídy nebezpečnosti. Po skončení práce si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Při zasažení očí vyplachovat 10 min. proudem čisté vody při otevřeném víčku. Při styku s kůží odstranit potřísněný oděv, opláchnout důkladně proudem vody. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít 1/2 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékaře. Při nadýchání čerstvý vzduch, zabránit podchlazení. Hořlavý. Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.