Úvod » Spreje » Sprej protikorozní základ Tech aerosol 400ml šedý


        

Sprej protikorozní základ Tech aerosol 400ml šedý

skladem

 

Výrobce: Techaerosol
Cena v eshopu bez DPH: 81,82 Kč
Cena v eshopu s DPH (21 %):
99,00 Kč

do košíku:
  ks  

Rychleschnoucí univerzální antikorozní akrylátová barva.  Lze použít v interiéru i v exteriéru na kov i dřevo.

 

GHS02GHS07

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.H222: Extrémně hořlavý aerosol.H229: Nádoba je pod tlakem. Při zahřívání se může roztrhnout.Pokyny pro bezpečné zacházení: P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm ajinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P251: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P260: Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle.P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotěpřesahující 50 oC/ 122 oF.