Úvod » Ochranné nástřiky » UBS nástřik sprej Chameleon Gravex premium 500ml černý


        

UBS nástřik sprej Chameleon Gravex premium 500ml černý

akce

skladem

 

Výrobce: Chameleon
běžná cena 165,00 Kč
Cena v eshopu bez DPH: 104,96 Kč
Cena v eshopu s DPH (21 %):
127,00 Kč

do košíku:
  ks  

Nedostupné

 

Akce platí do vyprodání zásob.

• ochrana podvozku, dveří, podběhů a dalších částí karoserie před vibracemi, odlétajícím štěrkem, solí a vlhkostí

• snadná aplikace

• zabraňuje korozi

• vysoká flexibilita

• zvuková izolace

 

Standardní věty o nebezpečnosti: H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. · Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte aerosoly. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy