Úvod » Tmely » Tmel s uhlíkovým vláknem Master Carbon 1l (1,8 kg)


        

Tmel s uhlíkovým vláknem Master Carbon 1l (1,8 kg)

skladem

 

Výrobce: Troton
Cena v eshopu bez DPH: 285,12 Kč
Cena v eshopu s DPH (21 %):
345,00 Kč

do košíku:
  ks  

Polyesterový zaplňující tmel, vyztužený uhlíkovým vláknem. Vyznačuje se velmi vysokou tvrdostí, chemickou odolností a výbornou přilnavostí ke kovům.

Oproti tmelům se skelnými vlákny se tento tmel vyznačuje lepším natahováním a lepší brousitelností.

Doporučuje se k vyplňování velkých prohlubní a vyztužování oslabených prvků karoserie automobilu.

Objem 1l = 1,8kg

 

 

GHS08GHS02GHS07

H226: Hořlavá kapalina a páry.H315: Dráždí kůži.H361d: Podezření na poškození plodu v těle matky.H319: Způsobuje vážné podráždění očí.H372: Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakovanéexpozici.Pokyny pro bezpečné zacházení: P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm ajinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P261: Zamezte vdechování mlhy/par/ aerosolů.P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.P312: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.