Úvod » Plniče a základy » Plnič Novol Protect 330 1l středně šedý + tužidlo 0,2l


        

Plnič Novol Protect 330 1l středně šedý + tužidlo 0,2l

skladem

 

Číslo produktu: 004
Výrobce: Novol
Cena v eshopu bez DPH: 280,17 Kč
Cena v eshopu s DPH (21 %):
339,00 Kč

do košíku:
  ks  

Cena je včetně tužidla

Univerzální akrylový plnič. Tloušťka suchého filmu a plnící vlastnosti závisí na použitém ředidle, plnič je přizbůsobený pro velmi širokou řadu. Plnič TRIO může být také použit jako podklad při lakování „mokrá na mokrou“ a pod vodou ředitelné podkladové laky. Má velmi dobrou přilnavost k různým podkladům a díky vysoké kvalitě pryskyřic a speciálních přídsad zajišťuje ochranu proti korozi a tvoří dobrou izolační vrstvu mezi polyesterovými tmely a akrylovými laky

Ředí se akrylátovým ředidlem (cca 20 %)

 

GHS02GHS07

H226: Hořlavá kapalina a páry.H315: Dráždí kůži.H312+H332: Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování.Pokyny pro bezpečné zacházení: P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm ajinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P261: Zamezte vdechování mlhy/par/ aerosolů.P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.P312: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

PmkdTZgzoaAsKwqgncI
Sofiane
04.05.2012 02:28