Úvod » Plniče a základy » Plnič Novol Protect 310 1l černý + tužidlo 0,25l


        

Plnič Novol Protect 310 1l černý + tužidlo 0,25l

skladem

 

Číslo produktu: 003
Výrobce: Novol
Cena v eshopu bez DPH: 304,96 Kč
Cena v eshopu s DPH (21 %):
369,00 Kč

do košíku:
  ks  

Cena je včetně tužidla

Plnič na základě akrylové pryskyřice s dobrými plnícími vlastnostmi. Díky vysoké viskozitě může být aplikován ve velmi silných vrstvách, které vyplňují dokonce i větší škrábance nebo nepravidelnosti povrchu. Má velmi dobrou přilnavost k různým podkladům a díky vysoké kvalitě pryskyřic a speciálních přísad zajišťuje ochranu proti korozi a tvoří dobrou izolační vrstvu mezi polyesterovými materiály (tmely) a akrylátovými laky

Ředí se akrylátovým ředidlem (cca 30 - 40 %)

 

GHS02GHS07

H226: Hořlavá kapalina a páry.H315: Dráždí kůži.H312+H332: Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování.Pokyny pro bezpečné zacházení: P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm ajinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P261: Zamezte vdechování mlhy/par/ aerosolů.P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.P312: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

 

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

IPe0UG1Jae
bn3Y4e83ie
04.06.2015 23:06