Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Spreje
 3. Sprej reaktivní základ Wash primer HB Body 960

Sprej reaktivní základ Wash primer HB Body 960

Reaktivní základ průhledný žlutý, zvláště vhodný na hliníkové, nerez a pozinkované plechy. Nanáší se v jedné vrstvě až dvou silné přibližně 10 mikrome... celý popis
Dostupnost
Skladem
237,00 Kč
195,87 Kč
bez DPH
ks
Výrobce:HB BODY
 • Kompletní specifikace
 • Sprej reaktivní základ Wash primer HB Body 960
  Sprej reaktivní základ Wash primer HB Body 960
  Skladem
  237,00 Kč
  195,87 Kč bez DPH
 • ks
Kompletní specifikace

Reaktivní základ průhledný žlutý, zvláště vhodný na hliníkové, nerez a pozinkované plechy. Nanáší se v jedné vrstvě až dvou silné přibližně 10 mikrometrů a schne přibližně za 10 minut. Je schopný přijmout všechny druhy dvousložkových akrylátových
plničů a barev. Nelze na něj použít polyesterové materiály, protože na něm neusychají.  Je vhodný i na nový nezoxidovaný pozinkovaný plech.

 

GHS02GHS06GHS08

 

Prevence: Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Tlakový obal: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Po manipulaci důkladně omyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. · Reakce: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. JE-LI NA KŮŽI: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze vhodné pro pohodlné dýchání. JE-LI V OČÍCH: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI expozici nebo v případě obav: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Je nutné zvláštní ošetření (viz štítek). Zvláštní opatření (viz štítek). Vypláchněte ústa. Dojde-li k podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Okamžitě svlékněte/odložte veškeré kontaminované oblečení. Odložte kontaminované oblečení a před opětovným použitím vyperte. Před opětovným použitím kontaminované oblečení vyperte.

Zboží zařazeno v kategoriích
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz