Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Spreje
 3. Sprej míchaný pastelová barva akrylát 400ml

Sprej míchaný pastelová barva akrylát 400ml

Míchaný akrylátový lesklý sprej naplněný pastelovou barvou dle čísla odstínu. Upozorňujeme, že bez fyzického porovnání s vaším vozidlem se mohou vysky... celý popis
Dostupnost
Skladem
335,00 Kč
276,86 Kč
bez DPH
ks
Výrobce:Peter Kwasny
 • Kompletní specifikace
 • Sprej míchaný pastelová barva akrylát 400ml
  Sprej míchaný pastelová barva akrylát 400ml
  Skladem
  335,00 Kč
  276,86 Kč bez DPH
 • ks
Kompletní specifikace

Míchaný akrylátový lesklý sprej naplněný pastelovou barvou dle čísla odstínu. Upozorňujeme, že bez fyzického porovnání s vaším vozidlem se mohou vyskytnout menší či větší odchylky v odstínu.

V objednávce do poznámky prosím uveďte značku vozu a kód barvy.

Míchaná barva je plněna na zakázku, proto hotový sprej nelze vrátit!

Jelikož se jedná o míchanou barvu na zakázku, je nutné předem zaplatit zálohu.(údaje pro zaplacení obdrží zákazník na email)

 

GHS02GHS07

 

Údaje o nebezpečnosti H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. · Bezpečnostní pokyny P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Zboží zařazeno v kategoriích
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz